20 – 27.01.2019

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.01.  7 : 00    –    1/ Podz. Panu Bogu i NMP za St. Rok z prośbą o bł. w N. Roku – RM N. Huta wyb.                    2/ Prośba o łaskę zdrowia dla Dariusza.  9 : 00    –    1/ + Ojca Stefana, dziadków: Bronisławę i Jana Milewczyk, Agnieszkę i Feliksa                           …