5 – 12.05.2019

III NIEDZIELA WIELKANOCY – 5.05.  7 : 00    –    1/ + Kazimierza, Zygmunta, Annę i Leona Stankowskich, d. w c.c. – int. Dargolewo                    2/ + Ks. Antoniego Sękowskiego, zm. z jego rodziny oraz Ks. Bazylego Olęckiego.  9 : 00    –    + Teresy, Zofii, Jadwigi, braci: Kazimierza, Józefa, Stanisława, rodziców: Annę i                        Józefa Bużan.…