Miesięczne archiwum: sierpień 2019

25.08. – 1.09.2019

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 25.08.

 7 : 00    – + Magdaleny, Juliusza, Jana, Gerarda, Romana Sikora, Leokadię, Kazimierza, Franciszka,

                    Irenę, Helenę Szweda.

 9 : 00    – + Leokadii, Barnarda i Zofię Czerwionka, zm. z rodziny Czerwionka i Hildebrandt

10: 30    – W intencji parafii.

 

PONIEDZIAŁEK. NMP Częstochowskiej – 26.08.

17: 00    – Podz. za wstawiennictwem MB za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę dla całej rodziny.

18: 00    – + Ojca Jerzego Prus (9 r. śm.)

 

WTOREK. Św. Moniki – 27.08.

17: 00    – + Rodziców: Waleskę i Jana Skórowskich oraz zm. z rodziny.

17: 30    – + Dziadków: Anielę i Stanisława Barzowskich oraz Małgorzatę i Tomasza.

18: 00    – + Rodziców: Jana i Waleskę Skórowskich, braci: Leona i Jana, pokrewnych – int. Lewinko

 

ŚRODA. Św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła – 28.08.

17: 00    – + Marii Stenka (10 r. śm.)

18: 00    – + Waleski i Klemensa Klawikowskich

 

CZWARTEK. Męczeństwo św. Jana Chrzciciela – 29.08.

17: 00    – + Ojca chrzestnego Romana Wenta, jego żonę Irenę, Helenę Szweda i Annę Myszka.

18: 00    – W int. Bronisławy i Stanisława Bigus w 32 r. śl., podz. i prośba o dalsze łaski.

 

PIĄTEK – 30.08.

17: 00    – + Rodziców: Gerarda (5 r. śm.) i Stanisławę Damaszk, Leona i Helenę Fularczyk

                    Damiana i Daniela Fularczyk ora Halinę Krefta.

17: 30    – W int. Karoliny i Sylwestra w 1 r. śl., podz. i prośba o dalsze łaski.

18: 00    – + Rodziców: Józefa (50 r. śm.) i Gertrudę Kożyczkowskich oraz Reginę, Ludwikę, Stefana.

 

SOBOTA – 31.08.

 7 : 00    – + Wiesława Grzenkowicz (w r. śm.)

16: 00    – Za wstawiennictwem MB prośba o opiekę w dorosłym życiu dla Pawła z ok. 18 urodzin.

17: 00    – W intencji Marii i Jana Kielińskich w 50 r. śl. prośba o zdrowie i bł. na dalsze lata życia.

18: 00    – Do Ducha Świętego podz. za odebrane łaski z prośba o dalsze, za Ojca św.,

duchowieństwo. Za ojczyznę, o pokój na świecie i w pewnej intencji.

 

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 1.09.

 7 : 00    – + Krystyny, Eugenii, Heleny i Jana.

 9 : 00    – + Marii i Emila Mudlaf, rodziców: Gertrudę, Klarę i Pawła Lange, ciocię Grytę.

10: 30    – W intencji parafii a szczególnie ofiar II wojny światowej w 80 r. jej wybuchu.

13: 00    – W intencji wszystkich rolników gminy Linia.

18 – 25.08.2019

XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.08.
7 : 00 – + Rodziców: Wandę (w r. śm.) i Edmunda oraz brata Edmunda
9 : 00 – + Siostry Stanisławy (w 84 ur.), najbliższych z rodziny i dusze w c.c.
10: 30 – W intencji parafii.

 

PONIEDZIAŁEK – 19.08.
17: 00 – + Władysława (w r. śm.) i Władysławę Klawikowskich oraz Pawła.
17: 30 – + Elżbiety Lorek
18: 00 – + Moniki (20 r. śm.) i Franciszka Kunikowskich

 

WTOREK. Św. Bernarda , opata i doktora Kościoła – 20.08.
17: 00 – + Heleny Nastałej – int. I RM Stara Huta.
17: 30 – + Rodziców: Edyty (3 r. śm.) i Jacka Dziecielskich.
18: 00 – + Andrzej Zarach (2 r. śm.)

 

ŚRODA. Św. Piusa X, papieża – 21.08.
17: 00 – + Ks. Stefana Kielińskiego (2 r. śm.)
17: 30 – Prośba o Boże bł. dla Elżbiety z ok. 70 urodzin.
18: 00 – + Małgorzaty Langa (1 r. śm.), rodziców: Monikę i Stefana, Helenę i Władysława
oraz brata Jerzego Langa.

 

CZWARTEK. NMP Królowej – 22.08.
17: 00 – + Ks. Stefana Kielińskiego (2 r. śm.) – int. parafii Strzepcz.
17: 30 – + Rodziców: Martę i Juliusza Cierockich, Jadwigę i Józefa Klein.
18: 00 – Podziękowanie Mariana z ok. 60 ur. z prośbą o dalsze łaski i Boże bł.

 

PIĄTEK – 23.08.
17: 00 – + Ojca Władysława Drywa, zm. z rodziny Drywa i Żynda.
17: 30 – + Jadwigi Janta
18: 00 – + Stanisława Czaję (20 r. śm.), rodziców z ob. str., brata Jana i dusze w c.c.

 

SOBOTA. Święto św. Bartłomieja, apostoła – 24.08.
7 : 00 – + Rodziców: Helenę i Brunona Neubauer, Franciszka i Helenę Skrzypkowskich.
18: 00 – Podz. za odebrane łaski a ok. 70 ur. Gertrudy i siostry Reginy z prośbą o dalsze.

 

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 25.08.
7 : 00 – + Magdaleny i Juliusza, Jana, Gerarda, Romana Sikora, Leokadię, Kazimierza,
Franciszka, Irenę, Helenę Szweda.
9 : 00 – + Leokadii, Bernarda i Zofię Czerwionka, zm. z rodziny Czerwionka i Hildebrandt.
10: 30 – W intencji parafii.

11 – 18.08.2019

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.08.

 7 : 00    –    + Zygmunta Lubockiego i zm. z rodziny Lubockich

 9 : 00    –    + Łucji i Leona, męża Bronisława i zm. z rodziny Laskowskich.

10: 30    –    W int. parafii, szczególnie ochrzczonych, rodziców i chrzestnych.

 

PONIEDZIAŁEK – 12.08.

17: 00    –    Podziękowanie Patrycji i Patrycjusza w 2 r. śl. z prośbą o dalsze łaski.

17: 30    –    + Ireny i Leona Kielińskich oraz ich dzieci.

18: 00    –    Podz. w 2 r. śl. Klaudii i Błażeja z prośbą o dalsze łaski i bł. Boże dla całej rodziny.

 

WTOREK – 13.08.

17: 00    –    + Rodziców: Annę i Leona Wejer oraz ich córkę Marię Brzeską.

17: 30    –    + Gertrudy Labuda (30 dni po śm.)

18: 00    –    + Józefa Czylkowskiego (w r. śm.), Gertrudę, Marię i teściową Józefę.

 

ŚRODA. Św. Maksymiliana Marii Kolbe, męczennika – 14.08.

17: 00    –    + Leona Meyer, teściów, rodziców i dusze w c.c.

18: 00    –    + Rodziców: Annę (w d. ur.) i Teofila Brzeskich oraz dusze w c.c.

 

CZWARTEK. Uroczystość Wniebowzięcie NMP – 15.08.

 7 : 00    –    + Wacława Hopa (1 r. śm.)

 9 : 00    –    + Dziadków, babcie, ciocie, wujków z rodziny Zarach i Maszota oraz dusze w c.c.

10: 30    –    + Dziadków: Roberta i Annę Polejowskich.

 

PIĄTEK – 16.08.

17: 00    –    + Jana Pipka (12 r. śm.), rodziców: Ambrożego i Apolonię, siostrę Marię i brata

                      Zygmunta.

18: 00    –    + Tomasza (13 r. śm.) i Franciszka (20 r. śm.) Konkol.

 

SOBOTA. Św. Jacka, prezbitera – 17.08.

 7 : 00    –    + Leokadii Brzeskiej, zm. z rodziny Langa i Jóskowskich.

18: 00    –    + Franciszka, Bogusława i Czesława Bednarek

 

XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.08.

 7 : 00    –    + Rodziców: Wandę (w r. śm.) i Edmunda oraz brata Edmunda.

 9 : 00    –    + Siostry Stanisławy (z ok. 84 ur.), zm. najbliższych z rodziny oraz dusze w c.c.

10: 30    –    W intencji parafii

4 – 11.08.2019

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 4.08.

 7 : 00    –    + Karola (7 r. śm.) i Romana Janowskich oraz Jadwigę Szałach

 9 : 00    –    + Karola Riegel (3 r. sm.) oraz prośba o zdrowie dla jego dziadka Antoniego w 85 ur

10: 30    –    W intencji parafii.

 

PONIEDZIAŁEK – 5.08.

17: 00    –    + Alojzego (w r. śm.) i Zofię Myszka.

18: 00    –    + Ojca Bernarda Groth, zm. z rodziny Groth i Skórowskich, szwagra Rafała Netzel.

 

WTOREK. Przemienienie Pańskie – 6.08.

17: 00    –    + Rodziców: Władysławę i Józefa Sikora (z ok. ur.), Marię i Józefa Mielewczyk,

  1. z rodziny i dusze w c.c.

18: 00    –    + Rodziców: Helenę i Władysława Miotk, Gertrudę i Teodora Meyer, brata

                      Franciszka Miotk. Babcie i dziadków z ob. str.

 

ŚRODA – 7.08.

17: 00    –    + Leona Skórowskiego (8 r. śm.), rodziców: Annę i Franciszka Dawidowskich,

                      Jana i Waleskę Skórowskich.

18: 00    –    + Joanny i Antoniego Sikora.

 

CZWARTEK. Św. Dominika, prezbitera – 8.08.

17: 00    –    + Zdzisława Szaradowskiego (19 r. śm.), Zdzisławy, Marianny i Józefa.

17: 30    –    + Wandy i Józefa Kielińskich i ich dzieci.

18: 00    –    + Stanisława Szuta (12 r. śm.)

 

PIĄTEK. Święto Św. Teresy Benedykty od Krzyża – 9.08.

17: 00    –    + Męża Stefana (w d ur.), teściów: Agnieszkę i Feliksa, szwagra i szwagierki.

17: 30    –    + Ojca Franciszka Szczypior.

18: 00    –    + Jadwigi i Aleksandra Labudda, Wartysława, Bogusławy, Ratybora i Kazimiery

 

SOBOTA. Uroczystość Św. Wawrzyńca, głównego patrona diecezji – 10.08.

 7 : 00    –    + Anieli i Franciszka Barzowskich, Irenę Grabowską i Grażynę Elwart.

18: 00    –    + Mariana Sikora (w r. śm.), rodziców: Leona i Gertrudę Sikora.

 

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.08.

 7 : 00    –    + Zygmunta Lubockiego i zm. z rodziny Lubockich

 9 : 00    –    + Łucji i Leona, męża Bronisława, zm. z rodziny Laskowskich.

10: 30    –    W intencji parafii, szczególnie ochrzczonych, rodziców i chrzestnych.