22 – 29.09.2019

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.09.  7 : 00    –    W intencji żyjących kałanów naszej parafii, prośba o powołania kapłańskie i zakonne a dla kapłanów naszej parafii o dar nieba.  9 : 00    –    + Teresy Głodowskiej, Annę i Jana Jóskowskich. 10: 30    –    W intencji parafii. 16: 00    –    Podz. za ocalone życie z prośbą…