Miesięczne archiwum: wrzesień 2019

29.09 – 6.10.2019

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.09.

7 : 00 – + Rodziców: Annę i Jana Langa, dusze w c.c. – int. Dargolewo
9 : 00 – 1/ Do Ducha Świętego podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, za Ojca św.
duchowieństwo, za ojczyznę, o pokój na świecie i w pewnej intencji.
2/ + Barbary Kielińskiej (w d. ur.), Cecylię, Kazimierza, Roberta, z rodziny Gruba
i Kielińskich.
11: 30 – W intencji parafii za wstawiennictwem Św. Micha Arch. i podz. za żniwa.

 

PONIEDZIAŁEK. Św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła – 30.09.
7 : 00 – + Rodziców: Elżbietę i Gerarda Sikora, Stefana Polejowskiego, dziadków z ob. str.
18: 00 – Podz. Anny i Mirosława Bojke w 6 r. śl. z prośbą o dalsze łaski dla całej rodziny.

 

WTOREK. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła – 1.10.
7 : 00 – + Ks. Prałata Edwina Sołtysiaka (1 r. śm.)
18: 00 – + Franciszka Cierockiego (16 r. śm.), z rodziny Cierockich i Bronk – int. Miłoszewo

 

ŚRODA. Świętych Aniołów Stróżów – 2.10.
7 : 00 – + Heleny Byczkowskiej
18: 00 – + Władysława Płotka (5 r. śm.), rodziców z ob. str. Studzińskich i Płotka.

 

I CZWARTEK – 3.10.
7 : 00 – 1/ + Klemensa Ruchniewicz (1 r. sm.) i jego rodziców: Jana i Rozalię.
2/ + Teresy Bagińskiej
18: 00 – + Rodziców: Juliusza i Leonorę.

 

I PIĄTEK. Św. Franciszka z Asyżu – 4.10.
7 : 00 – + Leokadii ( 2 r. śm.) i Kazimierza Wenta
16: 00 – + Ks. Bogusława Szczygieł, jego siostrę Marię i dusze w c.c.
18: 00 – + Teresy Szmuda (8 r. śm.)

 

I SOBOTA. Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy – 5.10.
7 : 00 – + Zofii (w r. śm.) i Alojzego Myszka.
16: 00 – Podz. Teresy i Michała Richert z ok. 10 r. śl. z prośbą o dalsze łaski dla całej rodziny.
17: 00 – Podz. Janiny i Czesława Bladowskich z ok. 50 r. śl. z prośbą o bł. Boże i opiekę
MB na dalsze lata dla jubilatów i całej rodziny.
18: 00 – 1/ Podz. w 34 r. śl. z prośbą o dalsze bł. i opiekę oraz zdrowie w rodzinie
2/ Podz. Janusza i Marii w 25 r. śl. z prośba o dalsze łaski.

 

X NIEDZIELA ZWYKŁA – 6.10.
7 : 00 – + Krystyny, Elżbiety, Anny Miotk oraz Urszuli i Franciszka Walkusz.
9 : 00 – 1/ + Jana i Marii Pranczk.
2/ + Heleny Nastałej (1 r. śm.) – int. I RM Stara Huta.
10: 30 – W intencji parafii.

22 – 29.09.2019

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.09.

 7 : 00    –    W intencji żyjących kałanów naszej parafii, prośba o powołania kapłańskie i zakonne a dla kapłanów naszej parafii o dar nieba.

 9 : 00    –    + Teresy Głodowskiej, Annę i Jana Jóskowskich.

10: 30    –    W intencji parafii.

16: 00    –    Podz. za ocalone życie z prośbą o ulgę w cierpieniu i zdrowie.

 

PONIEDZIAŁEK – Św. Ojca Pio z Pietrelciny – 23.09.

 7 : 00    –    + Członkinie RM Strzepcz wyb, zm. duszpasterzy pracujących w naszej parafii.

18: 00    –    + Rodziców: Klemensa i Urszulę Gruba, Agnieszkę i Brunona Warczak.

 

WTOREK – 24.09.

 7 : 00    –    + Apolonii Grzenkowicz – int. Zakł. Pogrzebowego OZYRYS

 9 : 00    –    + Bolesława Formella, działacza społecznego i posła II kadencji RP w 75 r. śm.

18: 00    –    1/ + Roberta i Annę Polejowskich, zm. z rodziny Polejowskich i Cierockich.

                   2/ + Katarzyny Groth, rodziców: Halinę, Henryka i Jadwigę, brata Sławomira i wujka Jana.

 

ŚRODA – 25.09.

 7 : 00    –    + Antoniego Paczuła – int. Zakł. Pogrzebowego KLEIN.

18: 00    –    Podz. Opatrzności Bożej za szczęśliwe żniwa z prośbą o bł. dla rodzin – int. RM Lewino.

 

CZWARTEK – 26.09.

 7 : 00    –    + Apolonii Grzenkowicz – int. siostry Urszuli.

18: 00    –    + Jadwigi Janta (4 r. śm.)

 

PIĄTEK. Św. Wincentego a Paulo, prezbitera – 27.09.

 7 : 00    –    + Gerona Laskowskiego i zm. z rodziny.

18: 00    –    + Rodziców: Elżbietę i Jana, męża Brunona, siostrę Urszulę, synów: Eugeniusza i Kazimierza

 

SOBOTA. Św. Wacława, męczennika – 28.09.

 7 : 00    –    + Rodziców: Józefa (w r. śm.) i Józefę Marcińskich, Jana Mielewczyk, zm. z rodziny

                      Marcińskich.

16: 00    –    Ślub: Magdalena Klawikowska i Hilla Łukasz

17: 00    –    Prośba o Boże bł. dla Rafała w 40 r. ur.

18: 00    –    1/ + Rodziców, matkę Elżbietę (37 r. śm.) zm. z ob. str. i dusze w c.c.

                   2/ + Męża Józefa Bulczak, rodziców z ob. str., krewnych, znajomych, kapłanów, d. w c.c

 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.09.

 7 : 00    –    + Rodziców: Annę i Jana Langa oraz dusze w c.c. – int. Dargolewo

 9 : 00    –    1/ Do Ducha Świętego podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, za Ojca św.,

                       duchowieństwo, za ojczyznę, o pokój na świecie i w pewnej intencji.

                   2/ + Barbary Kielińskiej (w d. ur.), Cecylię, Kazimierza, Roberta, zm. z rodziny Gruba i

                          Kielińskich.

11: 30    –    W int. parafii za wstawiennictwem Św. Michała Arch. oraz podziękowanie za

                    tegoroczne żniwa z prośbą o bł. Boże dla całej parafii.

15 – 22.09.2019

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.09.

 7 : 00    –    Do MB z prośbą o zdrowie i opiekę dla rodziny oraz dary Ducha Świętego.

 9 : 00    –    Podz. Sławomira i Mirosławy w 30 r. śl. z prośbą o bł. Boże i wstawiennictwo MB.

10: 30    –    W intencji parafii.

 

PONIEDZIAŁEK. Św. Korneliusza, pap. I Cypriana, bpa, męczenników – 16.09.

 7 : 00    –    W int. Wiolety i Bronisława z ok. 30 r. śl., podz. i prośba o dalsze łaski.

18: 00    –    W int. Wacława i Teresy, którzy dziękują za 30 lat małż. i proszą o dalsze łaski.

 

WTOREK – 17.09.

 7 : 00    –    + Męża Zygmunta Studzińskiego, teściów: Apolonią i Ambrożego, szwagierkę

                      Marię i szwagra Jana Pipka.

18: 00    –    + Andrzeja i Justynę Wittbrodt.

 

ŚRODA. Święto Św. Stanisława Kostki, patrona Polski – 18.09.

 7 : 00    –    + Męża Zygmunta i dusze w c.c.

18: 00    –    + Eleonory (29 r. śm.)

 

CZWARTEK – 19.09.

 7 : 00    –    1/ + Ojca Zygmunta (10 r. śm.), jego żonę Teresę, rodziców z ob. str., braci,

                          siostry, szwagrów, szwagierki oraz d. w c.c. – int. córki z rodziną.

                   2/ + Zygmunta Sikora (30 d. po śm.)

18: 00    –    + Rodziców: Annę i Władysława Marcińskich, zm. z rodziny oraz Stanisława.

 

PIĄTEK. Św. Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy – 20.09.

 7 : 00    –    Podz. w 10 r. śl., Justyny i Jerzego z prośbą o dalsze łaski i zdrowie w rodzinie.

18: 00    –    + Jerzego i Michała Ramczyk, Romana Kwidzińskiego.

 

SOBOTA. Święto Św. Mateusza, apostoła i ewangelisty – 21.09.

 7 : 00    –    + Teściów oraz ojca Edmunda.

16: 00    –    Ślub: Weronika Bladowska i Sylwester Jaskulke

17: 00    –    Ślub: Monika Wenta i Józef Krefta

18: 00    –    + Beniamina Dampc oraz dusze w c.c.

 

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.09.

 7 : 00    –    W int. zmarłych i żyjących kapłanów naszej parafii z prośba o powołania

                    kapłańskie i zakonne.

 9 : 00    –    + Teresy Głodowskiej oraz Anny i Jana Jóskowskich.

10: 30    –    W intencji parafii.

16: 00    –     Podz. za ocalone życie i prośba o zdrowie oraz ulgę w cierpieniu.

8 – 15.09.2019

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 8.09.

 7 : 00    –    + Ojca Władysława Brzozowskiego

 9 : 00    –    + Rodziny: Sikora, Turzyńskich, Twardzik i Mańskich.

10: 30    –    W intencji parafii, szczególnie ochrzczonych, rodziców i chrzestnych.

 

PONIEDZIAŁEK – 9.09.

 7 : 00    –    + Ojca Jerzego Richert i Stefana Polejowskiego.

18: 00    –    Podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę.

 

WTOREK – 10.09.

 7 : 00    –    + Elżbiety Lorek

18: 00    –    1/ Podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla całej rodziny.

                   2/ W int. Mariusza i Beaty z ok. 19 r. śl., podz. i prośba o dalsze łaski.

 

ŚRODA – 11.09.

 7 : 00    –    + Rodziców: Józefa i Stefanię Dettlaff, teściów: Franciszka i Bronisławę Myszka

                      Braci: Józefa i Ryszarda.

18: 00    –    + Rodziców: Jana i Waleskę Skórowskich, brata Jana i dusze w c.c.

 

CZWARTEK – 12.09.

 7 : 00    –    + Rodziców: Jadwigę i Aleksandra Labudda oraz Bogusławy, Wartysława,

                      Ratybora i Kazimiery.

18: 00    –    1/ + Małgorzaty Barzowskiej (2 r. śm.)

                   2/ Podz. w 4 r. śl. Żanety i Bogumiła z prośbą o dalsze bł. i wstawiennictwo MBNP

 

PIĄTEK. Św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła – 13.09.

 7 : 00    –    1/ + Wandy i Heleny Szweda, Annę Myszka, Edmunda Studzińskiego, z rodziny:

                           Szweda i Myszka.

                   2/ + Józefa Brylowskiego (30 dni po śm.)

18: 00    –    + Jana Kamińskiego (16 r. śm.)

 

SOBOTA. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego – 14.09.

 7 : 00    –    + Zygmunta Stankowskiego (5 r. śm.), dziadków z ob. stron – int. Strzepcz

15: 00    –    Ślub Ewa Szmuda i  Jakub Kaczorowski

16: 00    –    Ślub Klaudia Baranowska i Michał Cieszkowski

17: 00    –    Justyna Stankowska i Piotr Żyłko.

18: 00    –    + Stanisławy Anolik – int. Zakł. Pogrzebowego KLEIN

 

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.09.

 7 : 00    –    Do MB z prośbą o zdrowie i opiekę dla rodziny i dary Ducha Świętego.

 9 : 00    –    Podz. Sławomira i Mirosławy w 30 r. śl. z prośbą o bł. Boże i wstawiennictwo MB

10: 30    –    W intencji parafii.

1 – 8.09.2019

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 1.09.

 7 : 00    –    + Krystyny, Eugenii, Heleny i Jana Miotk

 9 : 00    –    + Marii i Emila Mudlaf, rodziców: Gertrudę, Klarę i Pawła Lange, ciocię Grytę.

10: 30    –    1/ W intencji parafii a szczególnie ofiary II wojny światowej w 80 r. jej wybuchu.

                   2/ Podz. za odebrane łaski i wszelką pomoc oraz w int. wszystkich mieszkańców Gminy

                       Linia z prośba o bł. Boże – int. Jan Trofimowicz.

13: 00    –    Podz. za tegoroczne żniwa w Gminie Linia i w int. rolników tej Gminy.

 

PONIEDZIAŁEK – 2.09.

 7 : 00    –    + Franciszka i Gertrudę Kos oraz brata Józefa

 8 : 00    –    W int uczniów, nauczycieli i pracowników szkół z tereny naszej parafii.

18: 00    –    + Rodziców: Eugeniusza (w r. śm.) i Zofię Pranczk, z rodziny Pranczk i Betcher.

 

WTOREK. Św. Grzegorza Wielkiego., papieża i doktora Kościoła – 3.09.

 7 : 00    –    1/ + Męża Zygmunta i rodziców z ob. stron.

                   2/ + Brata Pawła, ojca Edmunda, zm. z rodziny Bronk i Szulist.

18: 00    –    + Rodziców: Stanisława i Marię Stenka i ich syna Andrzeja.

 

ŚRODA – 4.09.

 7 : 00    –    Prośba o bł. Boże dla kapłanów naszej parafii, prośba o powołania – int. RM Tępcz.

18: 00    –    1/ Podz. za wstawiennictwem MBNP za otrzymane łaski, zdrowie oraz prośba o dalszą

                      opiekę w rodzinie Grażyny i Stanisława.

                   2/ W int. Jolanty i Sławomira w 5 r. śl., podz. i prośba o dalsze łaski.

 

I CZWARTEK – 5.09.

 7 : 00    –    1/ + Klemensa i Henryka Kowalewskich oraz dusze w c.c.

                   2/ + Jadwigi i Władysława Swat oraz ich dzieci.

18: 00    –    1/ + Jolanty i rodziców z ob. str. oraz Jana i Klarę Kobiela.

                   2/ + Justyny i Andrzeja Wittbrodt.

 

I PIĄTEK – 6.09.

 7 : 00    –    W int. Stanisława i Marioli w 18 r. śl., podz. i prośba o dalsze łaski dla rodziny.

16: 00    –    + Justyny i Andrzeja Wittbrodt (5 r. śm.)

18: 00    –    + Dziadów: Augustyna i Apolonię Formela oraz Józefa i Jadwigę Formela.

 

I SOBOTA – 7.09.

 7 : 00    –    + Władysława, Moniki i Józefa Pranczk

14: 00    –    Ślub: Sabisz Marcin i Szuta Weronika

15: 00    –    Ślub: Gafke Daniel i Olszewska Monika

16: 00    –    Ślub: Czaja Paweł i Szwaba Natalia

18: 00    –    + Rodziców: Jana i Elżbietę Ellwart, braci: Henryka i Bolesława o oraz Teresę Ellwart.

 

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 8.09.

 7 : 00    –    + Ojca Władysława Brzozowskiego

 9 : 00    –    + Z rodziny: Sikora, Turzyńskich, Twardzik i Mańskich.

10: 30    –    W intencji parafii, szczególnie ochrzczonych, rodziców i chrzestnych.