Miesięczne archiwum: październik 2019

27.10. – 3.11.2019

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.10.

 7 : 00    –    + Rodziców: Stefanii (4 r. śm.) i Brunona Sikora, Andrzeja, Stefana Polejowskiego.

 9 : 00    –    + Rodziców: Ireny (w d. ur.) i Jana Paczuła

10: 30    –    W intencji parafii.

 

PONIEDZIAŁEK. Święto Św. Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów – 28.10.

 7 : 00    –    + Anny i Stanisława Naubauer

17: 00    –    + Beniamina Dampc, szwagrów i siostrę Annę

 

WTOREK – 29.10.

 7 : 00    –    W intencji siostry zakonnej Martyny prośba o dobre życie i dobrą śmierć.

17: 00    –    + Stanisława (22 r. śm.), rodziców, braci, bratanków Kielińskich, Franciszka i dusze w c.c.

 

ŚRODA – 30.10.

 7 : 00    –    1/ + Ewy i Dariusza Białaś

                   2/ Prośba o szczęśliwe rozwiązanie dla Iwony

17: 00    –    + Rodziców: Helenę (w r. śm.) i Edmunda Gruba, zm. z rodziny Gruba i Drywa.

 

CZWARTEK – 31.10.

 7 : 00    –    1/ + Krystyny i Genowefy oraz dusze w c.c.

                   2/ + Zygmunta Miotk (30 dni po śm.)

17: 00    –    1/ + Ojca Kazimierza Gruba (w d. ur.), Cecylię, Roberta, Barbarę, Władysława Skrzypkowskiego,  z rodziny Gruba i Kielińskich.

                   2/ + Józefa Kielińskiego (30 dni po śmierci)

 

PIĄTEK. Uroczystość Wszystkich Świętych – 1.11.

 7 : 00    –    1/ + Członkinie I RM Strzepcz, zm. z ich rodzin oraz zm. kapłanów naszej parafii i dusze w c.c.

                   2/ + Członkinie RM Lewino, zm. kapłanów i dusze w c.c.

 9 : 00    –    1/ + Antoniego Hildebrandt, rodziców: Helenę i Roberta Stenka, Józefę i Jana Hildebrandt, Irenę

                   2/ + Rodziców: Teresę i Alfonsa Mazur, zm.z rodziny Sikora i Mazur.

10: 30    –    1/ W intencji parafii

                   2/ + Parafian, którzy zginęli w wypadkach drogowych, w czasie wojny i dusze w c.c.

 

SOBOTA. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – 2.11.

 7 : 00    –    1/ + Feliksa Kierznikowicz, Urszulę i Jana Miotk

                   2/ + Dziadków: Langa , Maszota, Darznik i Zaborowskich.

 9 : 00    –    1/ + Rodziców: Annę i Teofila Brzeskich oraz dusze w c.c.

                   2/ + Józefa Brylowskiego – int. brata Zbigniewa.

17: 00    –    + Mariana, Leona, Gertrudę i Dariusza Sikora, zm.z rodziny Dosz, Zenona, Michała, Stanisława, d. c.c.

 

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 3.11.

 7 : 00    –    + Annę i Józefa, Klarę i Franciszka, zm. z rodziny oraz + Józefa (w 1 r. śm.)

 9 : 00    –    1/ + Kazimierza Laskowskiego (w r. śm.), Albina, Gertrudę Grubba, zm. z rodziny ob. str. i dusze w c.c.

                   2/ + Męża, ojca, teścia, dziadka i pradziadka Józefa oraz dusze w c.c.

10: 30    –    W intencji parafii – Msza św. wspólna za zmarłych.

20 – 27.10.2019

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.10.

 7 : 00    –    + Rodziców: Edmunda (w d. ur.) i Helenę Gruba, zm. z rodziny Gruba i Drywa.

 9 : 00    –    + Jana Choszcz (w r. śm.)

10: 30    –    W intencji parafii.

 

PONIEDZIAŁEK – 21.10.

 7 : 00    –    + Ryszarda Jaszczak (5 r. śm.) i Edmunda Becker

18: 00    –    Podz. Karoliny i Sławomira w 6 r. śl. z prośbą o dalsze łaski.

 

WTOREK. Św. Jana Pawła II, papieża – 22.10.

 7 : 00    –    W int. Marii i Edmunda w 14 r. śl. z podz. za odebrane łaski i prośbą o zdrowie

                   oraz bł. w rodzinie.

18: 00    –    + Józefy i Leona oraz zm. z rodziny Maszota.

 

ŚRODA – 23.10.

 7 : 00    –    + Władysława Mielewczyk – int. Zakł. Pogrzebowego OZYRYS

18: 00    –    + Teresy, Józefa, Ewę i Helenę Kielińskich.

 

CZWARTEK – 24.10.

 7 : 00    –    + Mariana Brzozowskiego (20 r. śm.) – int. rodziny.

18: 00    –    + Rodziców: Jadwigę i Aleksandra Labudda, Bogusławę, Wartysława, Ratybora,

                      Kazimierę.

 

PIĄTEK – 25.10.

 7 : 00    –    + Bolesława Ellwart i zm. z rodziny.

18: 00    –    + Rodziców: Genowefę i Wacława Richert

 

SOBOTA – 26.10.

 7 : 00    –    1/ + Franciszka Reuter (1 r. śm.)

                   2/ + Agnieszki Henig (1 r. śm.)

15: 00    –    Ślub: Kinga Formela i Kamil Stanisławski

18: 00    –    Do Ducha Świętego podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, za Ojca św,

                   Duchowieństwo, za ojczyznę, o pokój na świecie i w pewnej intencji.

 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.10.

 7 : 00    –    + Rodziców: Stefanię (4 r. śm.) i Brunona Sikora oraz Andrzeja, Stefana

                      Polejowskiego.

 9 : 00    –    + Rodziców: Irenę (w d. ur.) i Jana Paczuła.

10: 30    –    W intencji parafii.

13 – 20.10.2019

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.10.
7 : 00 – + Męża Mieczysława Milewczyk (25 r. śm.), jego rodziców: Bronisławę i Jana, szwagra

Stefana Uzdrowskiego – int. Pobłocie.

9 : 00 – 1/ Podz. Barbary i Franciszka Labuda w 30 r. śl. oraz prośba o dalsze łaski i zdrowie
              2/ + Rodziców z ob. str., Juliusza i Magdalenę Sikora, Kazimierza i Leokadię Szweda
dziadków z ob. str., z rodziny Szweda i Sikora.

10: 30 – W intencji parafii, szczególnie ochrzczonych, rodziców i chrzestnych.

 

PONIEDZIAŁEK – 14.10.
7 : 00 – Podz. za wstawiennictwem MB za odebrane łaski w 40 r. śl. z prośbą o zdrowie i bł.
Boże.
18: 00 – Podz. za odebrane łaski z prośba o zdrowie i bł. Boże dla dzieci i ich rodzin a dla

+ Franciszka o dar nieba.

 

WTOREK. Św. Teresy od Jezusa, dziewicy o doktora Kościoła – 15.10.
7 : 00 – 1/ + Rodziców: Teofila (w d. ur.) i Annę Brzeskich oraz dusze w c.c.

             2/ + Anny i Władysława Kielińskich i ich dzieci.

18: 00 – 1/ + Matki Jadwigi Zarach (w d. im.)

              2/ + Rodziców: Helenę (1 r. śm.) i Władysława Nastałych

 

ŚRODA. Św. Jadwigi Śląskiej – 16.10.
7 : 00 – 1/ + Jana Mielewczyk (3 r. śm.)

             2/ + Rodziców: Annę i Jana Stenka, braci: Władysława i Jana.

18: 00 – 1/ + Andrzeja Gajewskiego i matkę Eleonorę
              2/ + Rodziców: Alfonsa (w d. ur.) i Agnieszkę Henig.

 

CZWARTEK. Św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika – 17.10.
7 : 00 – + Elżbiety i Jana Ulemberg i ich dzieci.
18: 00 – 1/ + Cecylii Myszka (w d. ur.), Kazimierza, Roberta i Barbarę, z rodziny Gruba

i Kielińskich.
              2/ W int. Członków RM i RO ze Strzepcza, Lewinka, Tłuczewa, Dargolewa,
Głodnicy oraz wszystkich mieszkańców tych miejscowości.

 

PIĄTEK. Święto św. Łukasza, ewangelisty – 18.10.
7 : 00 – Podz. Grażyny i Krzysztofa w 23 r. śl. z prośbą o zdrowie i opiekę MB dla całej
rodziny.
18: 00 – + Rodziców: Albina i Helenę Pipka, Apolonię i Jana Kwidzińskich.

 

SOBOTA – 19.10.
7 : 00 – 1/ + Członkinie II RM St. Huta, krewnych, znajomych, sąsiadów i dusze w c.c.

             2/ + Zygmunta Sikory – int. Zakł. Pogrzebowego OZYRYS

18: 00 – W int. Stanisławy i Edwina, którzy dziękują za doznane łaski w 50 r. śl. i proszą o
dalsze.

 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.10.

7 : 00 – + Edmunda (w d. ur.) i Helenę Gruba, zm. z rodziny Gruba i Drywa.
9 : 00 – + Jana Choszcz ( w r. śm.)
10: 30 – W intencji parafii.

6 – 13.10.2019

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 6.10.

 7 : 00    –    + Krystyny, Elżbiety, Anny Miotk, Urszuli i Franciszka Walkusz.

 9 : 00    –    1/ + Jana i Marii Pranczk

                   2/ + Heleny Nastałej (1 r. śm.) – int. I RM Stara Huta.

10: 30    –    W intencji parafii.

 

PONIEDZIAŁEK. NMP Różańcowej – 7.10.

 7 : 00    –    + Ks. Proboszcza Franciszka Mullera (16 r. śm.)

18: 00    –    + Andrzeja Zarach.

 

WTOREK – 8.10.

 7 : 00    –    1/ + Elżbiety Lorek

                   2/ + Mariana Choszcz, rodziców: Stefanię i Leona Miotk, rodziców chrzestnych:

                          Władysławę i Jana Wejer, babcie, dziadków, Annę Labuda, Bernarda Pranczk.

18: 00    –    + Jadwigi i Antoniego Bonk, Franciszka i Jadwigę Klein.

 

ŚRODA – 9.10.

 7 : 00    –    + Józefa Klamrowskiego i zm. z rodziny Klamrowskich.

18: 00    –    Podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, opiekę i zdrowie dla Bożeny i

                   Wojciecha z ok. 15 r. śl. oraz prośba o bł. dla całej rodziny.

 

CZWARTEK – 10.10.

 7 : 00    –    Prośba o zdrowie i opiekę MB dla Bartłomieja z ok. 1 ur. – int. rodziców.

18: 00    –    + Męża Henryka, teściów Franciszka i Stefanię, szwagra Stanisława Myszka.

 

PIĄTEK – 11.10.

 7 : 00    –    Podz. Jacka i Hanny w 13 r. śl. z prośba o dalsze łaski.

18: 00    –    Podz. Marka i Magdaleny w 16 r. śl. i prośba o dalsze łaski dla całej rodziny.

 

SOBOTA – 12.10.

 7 : 00    –    1/ Podz. Anny i Jana za odebrane łaski w 18 r. śl. z prośbą o dalsze.

                   2/ + Ewy i Dariusza Białoś.

18: 00    –    1/ Podz. Marka i Jolanty w 17 r. śl. z prośbą o dalsze łaski.

                   2/ Prośba o bł. Boże i zdrowie dla Elżbiety Ramczyk z ok. 90 ur.

 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.10.

 7 : 00    –    + Męża Mieczysława Milewczyk (25 r. śm.), jego rodziców: Jana i Bronisławę,

                      szwagra Stefana Uzdrowskiego – int. Pobłocie.

 9 : 00    –    1/ Podz. Franciszka i Barbary za 30 lat małżeństwa z prośba o dalsze łaski i zdrowie

                   2/ + Rodziców: Juliusza i Magdalenę Sikora, Kazimierza i Leokadię Szweda,

                          dziadków z ob. str. z rodziny Sikora i Szweda.

10: 30    –    W int. parafii, szczególnie ochrzczonych, rodziców i chrzestnych.