Miesięczne archiwum: Październik 2019

13 – 20.10.2019

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.10.
7 : 00 – + Męża Mieczysława Milewczyk (25 r. śm.), jego rodziców: Bronisławę i Jana, szwagra

Stefana Uzdrowskiego – int. Pobłocie.

9 : 00 – 1/ Podz. Barbary i Franciszka Labuda w 30 r. śl. oraz prośba o dalsze łaski i zdrowie
              2/ + Rodziców z ob. str., Juliusza i Magdalenę Sikora, Kazimierza i Leokadię Szweda
dziadków z ob. str., z rodziny Szweda i Sikora.

10: 30 – W intencji parafii, szczególnie ochrzczonych, rodziców i chrzestnych.

 

PONIEDZIAŁEK – 14.10.
7 : 00 – Podz. za wstawiennictwem MB za odebrane łaski w 40 r. śl. z prośbą o zdrowie i bł.
Boże.
18: 00 – Podz. za odebrane łaski z prośba o zdrowie i bł. Boże dla dzieci i ich rodzin a dla

+ Franciszka o dar nieba.

 

WTOREK. Św. Teresy od Jezusa, dziewicy o doktora Kościoła – 15.10.
7 : 00 – 1/ + Rodziców: Teofila (w d. ur.) i Annę Brzeskich oraz dusze w c.c.

             2/ + Anny i Władysława Kielińskich i ich dzieci.

18: 00 – 1/ + Matki Jadwigi Zarach (w d. im.)

              2/ + Rodziców: Helenę (1 r. śm.) i Władysława Nastałych

 

ŚRODA. Św. Jadwigi Śląskiej – 16.10.
7 : 00 – 1/ + Jana Mielewczyk (3 r. śm.)

             2/ + Rodziców: Annę i Jana Stenka, braci: Władysława i Jana.

18: 00 – 1/ + Andrzeja Gajewskiego i matkę Eleonorę
              2/ + Rodziców: Alfonsa (w d. ur.) i Agnieszkę Henig.

 

CZWARTEK. Św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika – 17.10.
7 : 00 – + Elżbiety i Jana Ulemberg i ich dzieci.
18: 00 – 1/ + Cecylii Myszka (w d. ur.), Kazimierza, Roberta i Barbarę, z rodziny Gruba

i Kielińskich.
              2/ W int. Członków RM i RO ze Strzepcza, Lewinka, Tłuczewa, Dargolewa,
Głodnicy oraz wszystkich mieszkańców tych miejscowości.

 

PIĄTEK. Święto św. Łukasza, ewangelisty – 18.10.
7 : 00 – Podz. Grażyny i Krzysztofa w 23 r. śl. z prośbą o zdrowie i opiekę MB dla całej
rodziny.
18: 00 – + Rodziców: Albina i Helenę Pipka, Apolonię i Jana Kwidzińskich.

 

SOBOTA – 19.10.
7 : 00 – 1/ + Członkinie II RM St. Huta, krewnych, znajomych, sąsiadów i dusze w c.c.

             2/ + Zygmunta Sikory – int. Zakł. Pogrzebowego OZYRYS

18: 00 – W int. Stanisławy i Edwina, którzy dziękują za doznane łaski w 50 r. śl. i proszą o
dalsze.

 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.10.

7 : 00 – + Edmunda (w d. ur.) i Helenę Gruba, zm. z rodziny Gruba i Drywa.
9 : 00 – + Jana Choszcz ( w r. śm.)
10: 30 – W intencji parafii.

6 – 13.10.2019

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 6.10.

 7 : 00    –    + Krystyny, Elżbiety, Anny Miotk, Urszuli i Franciszka Walkusz.

 9 : 00    –    1/ + Jana i Marii Pranczk

                   2/ + Heleny Nastałej (1 r. śm.) – int. I RM Stara Huta.

10: 30    –    W intencji parafii.

 

PONIEDZIAŁEK. NMP Różańcowej – 7.10.

 7 : 00    –    + Ks. Proboszcza Franciszka Mullera (16 r. śm.)

18: 00    –    + Andrzeja Zarach.

 

WTOREK – 8.10.

 7 : 00    –    1/ + Elżbiety Lorek

                   2/ + Mariana Choszcz, rodziców: Stefanię i Leona Miotk, rodziców chrzestnych:

                          Władysławę i Jana Wejer, babcie, dziadków, Annę Labuda, Bernarda Pranczk.

18: 00    –    + Jadwigi i Antoniego Bonk, Franciszka i Jadwigę Klein.

 

ŚRODA – 9.10.

 7 : 00    –    + Józefa Klamrowskiego i zm. z rodziny Klamrowskich.

18: 00    –    Podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, opiekę i zdrowie dla Bożeny i

                   Wojciecha z ok. 15 r. śl. oraz prośba o bł. dla całej rodziny.

 

CZWARTEK – 10.10.

 7 : 00    –    Prośba o zdrowie i opiekę MB dla Bartłomieja z ok. 1 ur. – int. rodziców.

18: 00    –    + Męża Henryka, teściów Franciszka i Stefanię, szwagra Stanisława Myszka.

 

PIĄTEK – 11.10.

 7 : 00    –    Podz. Jacka i Hanny w 13 r. śl. z prośba o dalsze łaski.

18: 00    –    Podz. Marka i Magdaleny w 16 r. śl. i prośba o dalsze łaski dla całej rodziny.

 

SOBOTA – 12.10.

 7 : 00    –    1/ Podz. Anny i Jana za odebrane łaski w 18 r. śl. z prośbą o dalsze.

                   2/ + Ewy i Dariusza Białoś.

18: 00    –    1/ Podz. Marka i Jolanty w 17 r. śl. z prośbą o dalsze łaski.

                   2/ Prośba o bł. Boże i zdrowie dla Elżbiety Ramczyk z ok. 90 ur.

 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.10.

 7 : 00    –    + Męża Mieczysława Milewczyk (25 r. śm.), jego rodziców: Jana i Bronisławę,

                      szwagra Stefana Uzdrowskiego – int. Pobłocie.

 9 : 00    –    1/ Podz. Franciszka i Barbary za 30 lat małżeństwa z prośba o dalsze łaski i zdrowie

                   2/ + Rodziców: Juliusza i Magdalenę Sikora, Kazimierza i Leokadię Szweda,

                          dziadków z ob. str. z rodziny Sikora i Szweda.

10: 30    –    W int. parafii, szczególnie ochrzczonych, rodziców i chrzestnych.