26.04. – 3.05.2020

III NIEDZIELA WIELKANOCY – 26.04.  7 : 00    –    + Elżbiety i Franciszka Reuter, Jadwigi i Władysława Wrzos, zm. z rodziny Szulta int. Miłoszewo.  9 : 00    –    Do Ducha Świętego podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, za Ojca św. duchowieństwa za ojczyznę, o pokój na świecie i w pewnej intencji. 10: 30   …