26.04. – 3.05.2020

III NIEDZIELA WIELKANOCY – 26.04.  7 : 00    –    + Elżbiety i Franciszka Reuter, Jadwigi i Władysława Wrzos, zm. z rodziny Szulta int. Miłoszewo.  9 : 00    –    Do Ducha Świętego podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, za Ojca św. duchowieństwa za ojczyznę, o pokój na świecie i w pewnej intencji. 10: 30   …

19 – 26.04.2020

II NIEDZIELA WIELKANOCY, czyli Miłosierdzia Bożego – 19.04.  7 : 00    –    + Męża Mariana Choszcz, rodziców: Leona i Stefanię Miotk.  9 : 00    –    + Marii Czylkowskiej (w d. ur.), Józefa i Gertrudę Czylkowskich, teściową Józefę. 10: 30    –    W intencji parafii. – transmisja 13: 00    –    + Ks. Antoniego Sękowskiego – int. siostry.…

12 – 19.04.2020

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA – 12.04.  7 : 00    –    + Kazimierza Gruba, Cecylię, Roberta, Barbarę, zm. z rodziny Gruba i Kielińskich.  9 : 00    –    + Z rodziny oraz zm. Krystynę i Genowefę 10: 30    –    + Wandy i Gerarda Myszka, Stanisława Kwidzińskiego – transmisja 13: 00    –    + Antoniego Hildebrandt, Helenę i Roberta Stenka, Józefy…

5 – 12.04.2020

NIEDZIELA PALMOWA – 5.04.  7 : 00    –    + Siostry: Jadwigi, Teresy, Zofii, braci: Kazimierza, Józefa, Stanisława, rodziców: Annę i Józefa Bużan.  9 : 00    –    + Leokadii, Kazimierza, Franciszka, Helenę i Wandę Szweda, Kazimierza i Jana Klein, Magdalenę, Juliusza, Romana, Józefa Sikora, Gertrudę Rychert. 10: 30    –    W intencji parafii – transmisja 16: 45   …