Miesięczne archiwum: październik 2020

1 – 8.11.2020

NIEDZIELA. UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – 1.11.

 7 : 00    –    + Józefa (2 r. śm.), zm. z rodziny i + Krystyny i Genowefy.

 9 : 00    –    1/ + Antoniego Hildebrandt, rodziców: Helenę i Roberta Stenka, Józefę i Jana Hildebrandt oraz + Ireny.

                   2/ + Jana i Zofii Becker oraz Stefanię Maszota.

10: 30    –    1/ W intencji parafii

                   2/ + Członkinie I RM Strzepcz, zm. z ich rodzin, zm. kapłanów naszej parafii oraz d. w c.c.

12: 00    –  + Rodziców: Halinę i Stanisława Błaszkowskich, ojca Brunona Labuda, pokrewnych z obu stron, dobrodziejów i dusze w c.c.

 

PONIEDZIAŁEK. WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH – 2.11.

 7 : 00    –    1/ + Dziadków: Langa, Maszota, Darznik i Zaborowskich.

                   2/ + Rodziców: Teresę i Alfonsa, zm. z rodziny Sikora i Mazur.

 9 : 00    –    Msza św. wspólna za zmarłych.

17: 00    –    1/ + Z naszych rodzin, z parafii, tragicznie zmarłych, ofiary wojny i dusze w c.c.

                   2/ + Dziadków: Jana Klein, Agnieszkę i Józefa Darznik, Jakuba i Monikę Piekarskich, Elżbietę i Franciszka Reuter.

 

WTOREK – 3.11.

 7 : 00    –    + Kazimierza Laskowskiego (w r. śm.), Albina i Gertrudę Grubba, zm. z ob. str. i d. w c.c.

17: 00    –    + Członkinie RM Miłoszewo i Kamienna Góra i zm. z ich rodzin.

 

ŚRODA. Św. Karola Boromeusza, biskupa – 4.11.

 7 : 00    –    + Antoniego Paczuła, jego rodziców i siostry.

17: 00    –    + Członków RO i RM Tłuczewo wyb.

 

I CZWARTEK – 5.11.

 7 : 00    –    + Eugenii Treder – int. Zakł. Pogrzebowego OZYRYS

17: 00    –    + Romana Karsznego (28 r. śm.)

 

I PIĄTEK – 6.11.

 7 : 00    –    Prośba o bł. Boże dla Piotra z ok. 18 ur. i łaskę Darów Ducha Świętego w dalszym życiu.

16: 00    –    + Jurka Stencel i ojca chrzestnego Jana Stencel.

17: 00    –    + Męża Edmunda Thiel, rodziców z ob. str., siostry: Józefę i Annę, brata Zygmunta i d. w c.c.

 

I SOBOTA – 7.11.

 7 : 00    –    + Z rodzin III RM Strzepcz – Dargolewo.

16: 00    –    W int. Reginy i Jerzego z ok. 50 r. śl., podz. i prośba o dalsze łaski.

17: 00    –    1/ + Romana i Urszuli Kielińskich.

                   2/ + Męża, ojca, teścia, dziadka Józefa Bulczak (2 r. śm.) oraz dusze w c.c.

 

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 8.11.

 7 : 00    –    + Stefanii i Kazimierza Betcher i zm. z rodziny.

 9 : 00    –    Podz. za wstawiennictwem MBNP Elżbiety i Kazimierza z prośbą o bł. w rodzinie.

10: 30    –    W intencji parafii, szczególnie ochrzczonych, rodziców i chrzestnych.

12: 00    –    + Henryka (4 r. śm.) i dziadków z ob. stron.


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. W poniedziałek 11. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli Dzień Zaduszny. Msze św. 700, 900, 1700.
 2. W ciągu całego listopada, można raz w ciągu dnia uzyskać odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące, nawiedzając cmentarz i odmawiając dowolna modlitwę za zmarłych.
 3. Z powodu zamknięcia cmentarzy, różaniec będzie do piątku 6.11.w kościele zaraz wieczornej Mszy św.
 4. Zachęcamy do podjęcia modlitwy w intencji ustania pandemii i wszystkich trudnych spraw. Cały tydzień będzie w naszym kościele Adoracja Najśw. Sakramentu w g. 1600 – 1700 z wyjątkiem I Piątku, bo 1500 – 1600. W czasie Adoracji okazja do Spowiedzi św.
 5. Prosimy młodzież i dzieci, aby przystąpili w czasie Adoracji do Spowiedzi św. wtorek kl. VII/VIII, środa kl. VI, czwartek kl. V a w I Piątkiem kl. IV. W ten sposób unikniemy zbyt wielkiej ilości wiernych w kościele.
 6. W tym tygodniu: I Czwartek – modlitwa o powołania. I Piątek – czcimy serce Pana Jezusa. Spowiedź św. 1500 – 1600 i Msza św., I Sobota – czcimy Niepokalane Serce NMP.
 7. Codziennie po Komunii św. śpiewamy Suplikacje o ustanie pandemii.
 8. W I sobotę od godz. 900 odwiedzimy chorych. Jeżeli jest obawa o ich zdrowie, można odwołać.
 9. Wypominki za zmarłych odmawiamy w tygodniu z 10 różańca a Msza św. wspólna: 2.11. g 900, 15.11. i 22.11. o g. 1030. Kartki wrzucamy do skrzynki na ołtarzu MBNP.
 10. Chrzty w niedzielę 8.11. Zgłoszenie do środy. Nauka w sobotę po wieczornej Mszy św.
 11. W przyszłą niedzielę w naszej ojczyźnie zbiórka na rzecz Pomoc Kościołowi prześladowanemu.
 12. Dziękuję parafianom z Tęcza za sprzątanie kościoła. W okresie 2 – 15.11. sprzątają parafianie z Tłuczewa lewa strona (P. Janca do P. Płotka). Proszę o kontakt z p. Małgosią.
 13. Do nabycia jest „Pielgrzym”
 14. W miesiącu listopadzie w niedzielę o godz. 1200 dodatkowa Msza św.
 15. Bardzo dziękuję wszystkim, za zrozumienie zaistniałej sytuacji w kościele (maseczki, zajmowanie miejsca). Nam też jest trudno, ale wynika to z wzajemnego szacunki i odpowiedzialności. Bardzo dziękuję za wasza ofiary na rzecz parafii: wpłacane na konto czy składane do skarbonek, szczególnie przez tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Wielkie Bóg zapłać.
 16. Pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej +Stanisława Ellwart ze Strzepcza.

25.10. – 1.11.2020

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 25.10.

 7 : 00    –    + Stanisława Kwiatkowskiego (24 r. śm.) – intencja żony i dzieci.

 9 : 00    –    W int. Stanisławy i Henryka w 35 r. śl. podz. i prośba o dalsze łaski dla całej rodziny.

10: 30    –    W intencji parafii

12: 00    –    W int. Natalii z ok 25 ur. prośba o Boże bł.

 

PONIEDZIAŁEK – 26.10.

 7 : 00    –    + Agnieszki i Alfonsa Henig.

17: 00    –    + Władysława Brzozowskiego, syna Mirosława, zięcia Edmunda, siostry, bratowe, szwagrów i dusze w c.c.

 

WTOREK – 27.10.

 7 : 00    –    + Stefanii, Brunona, Andrzeja Sikora, Stefana Polejowskiego i Zygmunta Sikora.

17: 00    –    + Marii, Gertrudy i Józefa Czylkowskich oraz teścia Józefa.

 

ŚRODA. Św. Szymona i Judy Tadeusza, apostołów – 28.10.

 7 : 00    –    + Ojca Konrada (10 r. śm.)

17: 00    –    + Beniamina Damps, szwagrów i siostrę Annę.

 

CZWARTEK – 29.10.

 7 : 00    –    Podz. Kazimiery i Janusza z ok. 35 r. śl. z prośbą o dalsze bł. i wstawiennictwo MB.

17: 00    –    + Stanisława, rodziców, braci, bratanków Kielińskich, Franciszka i dusze w c. c.

 

PIĄTEK – 30.10.

 7 : 00    –    + Heleny Gruba (w r. śm.), ojca Edmunda Gruba, zm. z rodziny Gruba i Drywa.

17: 00    –    Do Ducha Świętego podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, za Ojca Św. duchowieństwo, za Ojczyznę, o pokój na świecie i pewnej intencji.

 

SOBOTA – 31.10.

 7 : 00    –    + Rodziców: Wacława i Genowefę Richert

17: 00    –    + Kazimierza Gruba (w d. ur.), Cecylię, Roberta, Barbarę, Władysława Skrzypkowskiego, zm. z rodziny Gruba i Kielińskich.

 

NIEDZIELA. UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – 1.11.

 7 : 00    –    + Józefa (2 r. śm.), zm. z rodziny i + Krystyny i Genowefy.

 9 : 00    –    1/ + Antoniego Hildebrandt, rodziców: Helenę i Roberta Stenka, Józefę i Jana Hildebrandt oraz +Ireny.

                   2/ + Jana i Zofii Becker oraz Stefanię Maszota.

10: 30    –    1/ W intencji parafii

                   2/ + Członkinie I RM Strzepcz, zm. z ich rodzin, zm. kapłanów naszej parafii oraz d. w c.c.

12: 00    –  + Rodziców: Halinę i Stanisława Błaszkowskich, ojca Brunona Labuda, pokrewnych z ob. stron, dobrodziejów i dusze w c.c. 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. We wtorek 27.10. rocznica nominacji biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyna, polecamy jego posługę w naszych modlitwach.
 2. Ostatni tydzień modlitwy różańcowej. Różaniec każdego dnia ofiarujemy w intencji ustania pandemii, w intencji pracowników medycznych i chorych.
 3. W przyszłą niedzielę Uroczystość Wszystkich Świętych:
  • W tym roku, ze względu na zalecenia władz i wzajemną za siebie odpowiedzialność, po Mszy św. o godz. 1030 odmówimy na cmentarzu, przy krzyżu modlitwy za zmarłych (nie będzie procesji na cmentarz).
  • Zachęcamy do ofiarowania za zmarłych szczególnie Komunii św.
  • Parking na przeciw cmentarza (wjazd od strony Wejherowa), nie stawiamy samochodów na boisku szkolnym.
  • Sprzątając groby zachowajmy porządek, szczególnie segregacja śmieci.
  • Na cmentarzu zachowujemy odległość 1,5 metra, zakrywamy nos i usta.
 4. Okazja do Spowiedzi św. w tygodniu przed Mszą św.
 5. W poniedziałek 2.11 przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Msze św. 700, 900, 1700.
 6. W dniach 2.11 –  8.11. o godz. 1800 na cmentarzu odmawiamy za zmarłych różaniec.
 7. W okresie 1.11 – 8.11. (raz w ciągu dnia) można uzyskać odpust zupełny za zmarłych, za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie dowolnej modlitwy za zmarłych.
 8. Chrzty w niedzielę 8.11.
 9. Przypominamy o możliwości zamawiania intencji Mszy św. na przyszły rok.
 10. Od poniedziałku Msze św. wieczorne o godz. 1700.
 11. Wypominki jednorazowe odmawiamy w listopadzie z 10 różańcowa a Msze św. wspólne za zmarłych odprawimy: 2.11. (godz. 900), 15.11 i 22.11. o g. 1030 (proszę na kartce pisać datę). Kartki przekazujemy kapłanowi.
 12. PRZYPOMINAMY! W naszym kościele obowiązują zasady:
  • Wszyscy mają maseczki (na nosie i ustach).
  • Zajmujemy miejsca w ławkach, gdzie znajdują się kartki (jedna osoba przy jednej kartce – małe dzieci z rodzicem), na krzesłach i na chórze.
  • Pozostałe osoby mogą się zgromadzić przed głównym wejściem.
  • Komunia św. dla osób na zewnątrz przed wejściem głównym.
 13. Decyzją Ks. Biskupa jest dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Św., dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.
 14. W okresie listopada dodatkowa Msza św. o godz. 1200, również 1.11. Można zamówić intencję. Jeżeli nastąpią dalsze zmiany dotyczące ilości udziału wiernych we Mszy św. niedzielnej podejmiemy duszpasterskie decyzje.
 15. Pożegnaliśmy z naszej parafii +Jana Kunikowskiego z Nowej Huty.

18 – 25.10.2020

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.10.

 7 : 00    –    + Jana Choszcz ( w r. śm.)

 9 : 00    –    + Rodziców z ob. str., Magdaleny, Juliusza, Leokadię i Kazimierza, dziadków z ob. stron, z rodziny Szweda i Sikora.

10: 30    –    W intencji parafii.

12: 00    –    Dodatkowa Msza Św.

 

PONIEDZIAŁEK – 19.10.

 7 : 00    –    Podz. w 24 r. śl. Krzysztofa i Grażyny z prośbą o dalsze zdrowie i opiekę dla całej rodziny.

 7 : 30    –    + Elżbiety oraz jej rodziców: Rudolfa i Zofii oraz braci: Zbigniewa i Ryszarda.

18: 00    –    W int. Karoliny i Sławomira z ok. 7 r. śl., prośba o Boże bł.

 

WTOREK. Św. Jana Kantego, prezbitera – 20.10.

 7 : 00    –    W int. Teresy i Edwina w 20 r. śl., z podz. za odebrane łaski z prośbą o Boże bł. dla całej rodziny.

18: 00    –    + Męża Henryka Myszka, zm. z rodziny Myszka i Wenta oraz dusze w c.c.

 

ŚRODA – 21.10.

 7 : 00    –    + Ryszarda Jaszczak (w r. śm.) i dziadków.

18: 00    –    + Ks. Bogusława Szczygła i jego siostrę Marię.

 

CZWARTEK. Św. Jana Pawła II, papieża – 22.10.

 7 : 00    –    W int. Marii i Edmunda (w 15 r. śl.), podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. i zdrowie w rodzinie.

18: 00    –    + Rodziców: Edmunda (w r. ur.) i Helenę Gruba, zm. z rodziny Gruba i Drywa.

 

PIĄTEK – 23.10.

 7 : 00    –    + Stefana Maszoty – int. Zakładu Pogrzebowego KLEIN.

18: 00    –    + Władysława i Helenę Nastałych oraz dziadków z ob. str.

 

SOBOTA – 24.10.

 7 : 00    –    1/ + Józefa i Teresę Kielińskich.

                   2/ + Rodziców chrzestnych: Jana i Stefanię oraz kuzyna Zbigniewa.

16: 00    –    W intencji Klary Dawidowskiej u progu chrześcijańskiego życia i dla jej rodziców.

17: 00    –    W int. Kazimierza i Heleny Kalkowskich z ok. 45 r. śl. podz. i prośba o dalsze łaski.

18: 00    –    + Rodziców: Ireny (w d. ur.) i Jana Paczuła.

 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 25.10.

 7 : 00    –    + Stanisława Kwiatkowskiego (24 r. śm.) – int. żony i dzieci.

 9 : 00    –    W int. Stanisławy i Henryka w 35 r. śl. podz. z prośba o dalsze łaski dla całej rodziny.

10: 30    –    W intencji parafii.

12: 00    –    Dodatkowa Msza Św.


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. W dniach 18 – 24.10. Tydzień Misyjny i różaniec w intencji misji.
 2. W czwartek tj. 22.10 wspomnienie Św. Jana Pawła II.
 3. Różaniec w kościele w łączności z wieczorną Mszą św. a w niedziela godz. 1000. Odmawiajmy różaniec w salkach oraz w gronie rodzinnym.
 4. Przypominamy o przesunięciu czasu z soboty na niedzielę 24/25.10. dlatego od 26.10. Msze św. wieczorne o godz. 1700.
 5. Na bocznym ołtarzy znajdują się kartki na wypominki jednorazowe i Msze św. wspólne.
 6. Pozdrawiamy gości a solenizantom życzymy wiele łask Bożych.
 7. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: Pielgrzym.
 8. Dziękuję za sprzątanie kościoła z Tępcza prawa str. w dniach 19.10. – 1.11. Tępcz lewa str.
 9. Przypominam o możliwości zamawiania intencji Mszy św. na przyszły rok.
 10. Decyzją Ks. Bpa Ordynariusza dziś po Mszach św. zbiórka przez wolontariuszy na Hospicjum w Kartuzach.
 11. Dziękuję za dzisiejszą kolektę na misje katolickie, za kolekta inwestycyjna z poprzedniej niedzieli – 3.300 zł, za zbiórka na Fundusz Dzieło Nowego Tysiąclecia – 288 zł. oraz za oddaną krew – ponad 16 litrów.
 12. Informacja o udziale w nabożeństwach w parafii Strzepcz, po decyzją władz państwowych o strefie czerwonej dla powiatu wejherowskiego, znajduje się na drzwiach kościoła oraz na stronie internetowej (Informacje dla uczestników nabożeństw).

11 – 18.10.2020

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.10.

 7 : 00    –    + Elżbiety i Franciszka (2 r. śm.) Reuter

 9 : 00    –    + Męża Mieczysława Milewczyk (26 r. śm.), jego rodziców: Jana i Bronisławę, szwagra Stefana Uzdrowskiego i dusze w c.c. – int. Pobłocie.

10: 30    –    W intencji parafii, szczególnie ochrzczonych, rodziców i chrzestnych.

 

PONIEDZIAŁEK – 12.10.

 7 : 00    –    Podz. Ireny z ok. 50 ur. z prośbą o dalsze łaski, szczególnie zdrowia.

18: 00    –    + Dziadków i babcie z ob. stron..

 

WTOREK. Bł. Honorata Koźmińskiego – 13.10.

 7 : 00    –   + Teścia Gerarda i ojca Piotra Zaborowskiego

18: 00    –    Podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla dzieci i ich rodzin a dla + Franciszka o radość nieba.

 

ŚRODA – 14.10.

 7 : 00    –   + Klary Laskowskiej – int. Zakł. Pogrzebowego OZYRYS

18: 00    –    Podz. z 18 r. śl. Jolanty i Marka z prośbą o zdrowie i bł. w rodzinie.

 

CZWARTEK. Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła – 15.10.

 7 : 00    –    + Stanisława Gronowskiego – int. Zakł. Pogrzebowego OZYRYS

18: 00    –    + Teofila (z ok. ur.) i Anny Brzeskich oraz dusze w c.c.

 

PIĄTEK. Św. Jadwigi Śląskiej – 16.10.

 7 : 00    –    + Ojca Jana Mielewczyk oraz ojca Franciszka Mering.

18: 00    –    + Matki Jadwigi Zarach (w d. ur.)

 

SOBOTA. Św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika – 17.10.

 7 : 00    –    + Cecylii Myszka (w d. ur.), Kazimierza, Roberta, Barbarę, zm. z rodziny Gruba i Kielińskich.

17: 00    –    Podz. Dariusza i Barbary za odebrane łaski w 25 r. śl. z prośbą o bł. Boże, zdrowie i Dary Ducha Świętego, opiekę MB na dalsze lata i wspólne życie dla całej rodziny int. Pobłocie.

18: 00    –    + Stanisława Cyman – int. Zakładu Pogrzebowego OZYRYS.

 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.10.2020.

 7 : 00    –    + Jana Choszcz (w r. śm.)

 9 : 00    –    + Rodziców z ob. stron: Magdalenę i Juliusza, Leokadię i Kazimierza, dziadków z ob. stron. z rodziny Sikora i Szweda.

10: 30    –    W intencji parafii.


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Dziś w całej Polsce Dzień Papieski pod hasłem: „TOTUS TUUS” oraz zbiórka po Mszach św. do puszek na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. W naszej parafii tego dnia już 15 raz oddajemy najcenniejszy dar – krew. W godz. 900 – 1400 będą przy plebanii dwa ambulans. Warunki: nie ukończyliśmy 60 lat, w ostatnim czasie nie braliśmy antybiotyków, nie chorowaliśmy na żółtaczkę. Przynosimy dowód osobisty. Można zjeść posiłek. Najpierw w salce, w plebanii (wejście od jeziora) zapisy (formularz) a następnie w ambulansie dalsze czynności.
 2. W Dzień Papieski 11.10. o 2100 Apel Jasnogórski przygotowany przez młodzież.
 3. Ostatnie Nabożeństwo Fatimskie 10. godz. 2100. Różaniec – RM Nowa Huta wyb., Figura – rejon kolędowy Stara Huta wieś prawa strona. Tego dnia nie będzie różańca po wieczornej Mszy św.
 4. Zachęcamy do udziału w Różańcu. W tygodniu w łączności z wieczorną Mszą św. a w niedzielę o godz. 1000. Odmawiajmy różaniec w gronie rodziny.
 5. W piątek przypada 42 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, który przyjął imię Jana Paweł II. Zapraszamy na różaniec dziękczynienia za dar Pontyfikatu św. Jana Pawła II i modlitwy za jego wstawiennictwem o ustanie pandemii.
 6. W przyszłą niedzielę kolekta misyjna i rozpoczęcie Tygodnia Misyjnego. W tym dniu decyzją Ks. Bpa Ordynariusza jest też zbiórka na powstające w Kartuzach HOSPICJUM, którą przeprowadzą przedstawiciele tego HOSPICJUM.
 7. Bardzo prosimy o zachowanie porządku podczas sprzątania cmentarza, umiejętne korzystanie z narzędzi. Przypominamy o segregacji śmieci. Groby zaniedbane i bez napisu, są przeznaczone do likwidacji.
 8. Serdecznie pozdrawiamy gości. Solenizantom życzymy wiele łask Bożych.
 9. Dziękuję za dzisiejszą kolektę na prace w naszej parafii a po Mszach św. zbiórka do puszek na Fundusz „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
 10. Z soboty na niedzielę 24/25.10. przesunięcie czasu z letniego na zimowy a więc od 28.10. Msze św. wieczorne o g. 1700 (mogły być wcześniej zapisane na 1800)
 11. W dniach 16 – 18.10. Nawiedzenie Figury Św. Michała Arch. w Mirachowie.
 12. Pielgrzymka 19 – 22.10. jest odwołana. Osoby, które dokonały wpłaty proszę się zgłosić po przedpłatę.

4 – 11.10.2020

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 4.10.

 7 : 00    –    + Krystyny, Elżbiety i Anny Miotk, Franciszka i Urszulę Walkusz, Elżbietę Kunc, Kurta Okoń.

 9 : 00    –    + Żony Małgorzaty, brata Jerzego, rodziców z ob. str. Helenę i Władysława, Monikę i Stefana Langa.

10: 30    –    W intencji parafii.

 

PONIEDZIAŁEK. Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy – 5.10.

 7 : 00    –    + Bronisławy Kos (1 r. śm.)

18: 00    –    + Rodziców: Józefy i Leona oraz zm. z rodziny Maszota.

 

WTOREK – 6.10.

 7 : 00    –    + Zofii (w r. śm.) i Alojzego Myszka

18: 00    –    + Teresy Szmuda (9 r. śm.)

 

ŚRODA. NMP Różańcowej – 7.10.

 7 : 00    –    + Ks. Franciszka Mullera (17 r. śm.)

18: 00    –    + Jana i Marii Pranczk

 

CZWARTEK – 8.10.

 7 : 00    –    + Zdzisława Maszotę (1 r. śm.)

18: 00    –    Podziękowanie Marcina i Katarzyny w 1 r. śl. i prośba o dalsze łaski.

 

PIĄTEK – 9.10.

 7 : 00    –    + Heleny Cierockiej (1 r. śm.) i Franciszka

18: 00    –    Podz. za odebrane łaski i prośba o dalsze dla Moniki i Bartosza w 10 r. śl.

 

SOBOTA – 10.10.

 7 : 00    –    Podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Anny i Jana w 19 r. śl.

18: 00    –    + Rodziców: Jadwigę i Aleksandra Labudda, Bogusławy, Wartysława, Ratybora

                      i Kazimiery.

 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.10.

 7 : 00    –    + Elżbiety i Franciszka Reuter (2 r. śm.)

 9 : 00    –    + Męża Mieczysława Milewczyk (26 r. śm.), jego rodziców: Bronisławę i Jana oraz szwagra Stefana Uzdrowskiego, dusze w c.c. – int. Pobłocie.

10: 30    –    W intencji parafii, szczególnie ochrzczonych, rodziców i chrzestnych.


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. W niedzielę 11.10. w całym kraju po Mszach św. zbiórka do puszek na Fundusz Dzieło Nowego Tysiąclecia pod hasłem: „TOTUS TUUS” W naszej parafii już od 15 lat oddajemy krew.W godz. 900 – 1400 będą przy plebanii dwa ambulans. Warunki: nie ukończyliśmy 60 lat, w ostatnim czasie nie braliśmy antybiotyków, nie chorowaliśmy na żółtaczkę. Przynosimy dowód osobisty. Można zjeść posiłek. Najpierw w salce, w plebanii (wejście od jeziora) zapisy (formularz) a następnie w ambulansie dalsze czynności.
 2. W Dniu Papieskim 11.10. o godz. 2100 Apel Jasnogórski przygotowany przez młodzież.
 3. Ostatnie Nabożeństwo Fatimskie 10. godz. 2100. Różaniec – RM Nowa Huta wyb., Figura – rejon kolędowy Stara Huta wieś prawa strona.
 4. Nabożeństwa różańcowe w tygodniu po wieczornej Mszą św. o godz. 1800 a w niedzielę o godz. 1000. Zachęcamy do udziału w różańcu w kościele lub odmawiania go w domu.
 5. Spotkanie Żywego Różańca i mieszkańców wiosek nie odbędą się z powodu panującego zagrożenia koronawirusem.
 6. Po Mszach św. możemy nabyć Pielgrzym i Kalendarze dla rolników.
 7. Jeszcze raz dziękuję za przygotowanie i udział w Odpuście św. Michała oraz dziękczynieniu za plony żniwne, dary ofiarne i liturgię parafianom z Pobłocia, chórowi, ministrantom.
 8. Można zamawiać intencji Mszy św. na przyszły rok.
 9. W przyszłą niedzielę chrzty. Zgłoszenie do środy. Nauka w sobotę po wieczornej Mszy św.
 10. Dziś zbiórka do puszek na rzecz Stolicy Apostolskie, przeniesiona z 29.06.
 11. W przyszłą niedzielę kolekta na prace parafialne.
 12. Przypominamy rolnikom, na prośbę władz gminy Lina i Luzino o spisie rolnym.
 13. Decyzją Ks. Bpa Ordynariusza bierzmowanie w naszej diecezji będzie w I Klasie Szkoły Ponadpodstawowej, dlatego młodzież obecnych klas VII otrzyma indeksy w klasie VIII.
 14. Jest jeszcze 20 wolnych miejsc na pielgrzymkę w dniach 19 – 22.10. Warszawa: grób Ks. Popiełuszki, Kazimierz n. Wisłą, Bieszczady (Komańcza). Jeżeli nie będzie 44 osoby wyjazd będzie odwołany.