Miesięczne archiwum: czerwiec 2019

30.06. – 7.07.2019

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.06.
 7 : 00    –    + Rodziców: Leona (17 r. śm.) i Annę, Zbigniewa Konkol, pokrewnych i Tomasza
 9 : 00    –    + Rodziców: Władysławę i Franciszka Malinowskich.
10: 30    –    W intencji parafii

 

PONIEDZIAŁEK – 1.07.
17: 00    –    Prośba o bł. na żniwa, dobrą pogodę i podz. za otrzymane łaski w rodzinie.
17: 30    –    + Rodziców: Klemensa (11 r. śm.) i Jadwigę Myszka
18: 00    –    Podz. za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Danuty i Romana z ok.
                   40 r. ślubu.

 

WTOREK – 2.07.
17: 00    –    + Rodziców: Jadwigę i Klemensa Myszka, brata Zbigniewa
17: 30    –    + Władysława Mielewczyk (30 dni po śm.)
18: 00    –    + Stanisława Rozwadowskiego (9 r. śm.)

 

ŚRODA. Święto Świętego Tomasza Apostoła – 3.07.
17: 00    –    + Rodziców: Władysławę i Józefa Sikora, Marię i Jana Mielewczyk, z rodziny, d. w c.c.
17: 30    –    Prośba o zdrowie i szczęśliwą operację dla Włodzimierza – int. RM i RO Tłuczewo wyb.
18: 00    –    + Władysława Skrzypkowskiego, z rodziny Skrzypkowskich i Gruba, dziadków z ob. str.

 

I CZWARTEK – 4.07.
17: 00    –    + Władysława Myszka i zm. z rodziny.
17: 30    –    + Anny Dampc – int. mieszkańców Tłuczewa.
18: 00    –    + Stefanii (28 r. śm.), Ambrożego i Andrzeja Wenta.

 

I PIĄTEK – 5.07.
17: 00    –    Podz. za otrzymane łaski z 22 r. śl. Ireny i Mieczysława z prośbą o łaskę zdrowia
                   i bł. dla całej rodziny.
18: 00    –    Podz. Ewy i Wojciech w 14 r. śl. z prośbą o dalsze łaski dla całej rodziny.

 

I SOBOTA. Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy – 6.07.
 7 : 00    –    + Jana Mielewczyk – int. syna z rodziną.
16: 00    –    Prośba o bł. dla całej rodziny Richert oraz za zm. z tej rodziny.
17: 00    –    Podz. Urszuli i Władysława Paczuła z ok. 50 r. śl., prośba o dalsze łaski.
18: 00    –    + Męża Stefana (3 r. śm.) i dusze w c.c.

 

IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 7.07.
 7 : 00    –    + Krystyny, Anny, Elżbiety i Eugenii Miotk.
 9 : 00    –    + Leona (2 r. śm.), Helenę, Daniela, Damiana Fularczyk, Halinę Krefta, Stanisława
                      i Gertrudę Damaszk.
10: 30    –    W intencji parafii.

23 – 30.06.2019

XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.06.

 7 : 00    –    1/ Podz. Doroty i Artura w 7 r. śl.

                   2/ Prośba o szczęśliwe rozwiązanie

 9 : 00    –    1/ + Jana (w 13 r. śm.) i Irenę Paczuła

                   2/ + Heleny i Władysława Nastałych

10: 30    –    1/ W intencji parafii

                   2/ + Rodziców: Alfonsa i Agnieszkę Henig

 

PONIEDZIAŁEK. Uroczystość Narodzenie św. Jana Chrzciciela – 24.06.

17: 00    –    + Żony Teresy Ellwart (w r. śm.)

18: 00    –    + Ojca Jerzego Kwidzińskiego

 

WTOREK – 25.06.

17: 00    –    + Siostry Doroty Nacel (37 r. śm.)

17: 30    –    Prośba o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla dziecka oraz w int. rodziców w 7 r. śl.

18: 00    –    Prośba o bł. dla Członków i ich rodzin Róży św. Józefa i św. Jana Bosko.

 

ŚRODA – 26.06.

17: 00    –    + Małgorzaty oraz rodziców: Stanisława i Anielę Barzowskich.

18: 00    –    + Rodziców: Aleksandra i Jadwigę Labudda, Bogusławę, Wartysława, Ratybora, Kazimierę.

 

CZWARTEK. NMP Nieustającej Pomocy – 27.06.

17: 00    –    Podz. MBNP za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i opiekę dla Marty Meyer w 101 r. ur.

18: 00    –    + Rodziców: Jana (25 r. śm.) i Stanisławę Koszałka, brata Leona, rodziców chrzestnych z ob. stron.

 

PIĄTEK. Uroczystość NSPJ – 28.06.

 7 : 00    –    + Romana Klawikowskiego (2 r. śm.)

 9 : 00    –    Prośba o zdrowie i bł. w rodzinie za wstawiennictwem MB, polecając się Sercu Jezusa, o bł. dla wnuków i w pewnej intencji.

18: 00    –    + Brata Wacława (19 r. śm.), żonę Aurelię, najbliższych z rodziny i dusze w c.c.

 

SOBOTA. Uroczystość App Piotra i Pawła – 29.06.

 7 : 00    –    W int. Łukasza i Karoliny w 5 r. śl. z prośbą o dalsze łaski

 9 : 00    –    + Anieli i Pawła (w 100 r. ur.), szwagrów: Wacława i Edmunda

18: 00    –    Do Ducha Świętego podz. za otrzymane łaski, za Ojca św., duchowieństwo, za ojczyznę, o pokój na świecie i w pewnej intencji.

 

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.06.

 7 : 00    –    + Rodziców: Leona (17 r. śm.), Annę i Zbigniewa Konkol, pokrewnych oraz Tomasza.

 9 : 00    –    + Rodziców: Władysławę i Franciszka Malinowskich.

10: 30    –    W intencji parafii.

16 – 23.06.2019

NIEDZIELA TRÓJCY NAJŚWIĘTSZEJ – 16.06.

 7 : 00    –    1/ + Rodziców, teściów i męża Stanisława

                   2/ + Jana Nastałego

 9 : 00    –    1/ + Heleny (28 r. śm.), Ewę, Jana, Andrzeja, Teresę Kielińskich, męża Wacława,

                          Władysława, Danutę i Marka Formela

                   2/ + Wandy i Heleny Szweda, brata Franciszka oraz rodziców: Leokadię i

                           Kazimierza oraz Barbarę i Franciszka Myszka.

10: 30    –    1/ W intencji parafii

                   2/ Podz. Leonardy Panu Bogu i NMP za przeżyte 90 lat z prośba o zdrowie.

 

PONIEDZIAŁEK. Św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika – 17.06.

 7 : 00    –    + Żony Ireny Bojanowskiej i rodziców z ob. str.

18: 00    –    + Teresy Ellwart (w r. ur.)

 

WTOREK – 18.06.

 7 : 00    –    + Rodziców, pradziadków, dziadków, ciocie i wujków z rodziny Koriat i Wenta.

18: 00    –    Podz. Panu Bogu za 36 lat wspólnoty małż. Danieli i Zygmunta z prośba o bł. w

                   Rodzinie.

 

ŚRODA – 19.06.

 7 : 00    –    + Rodziców: Alfonsa i Stefanię Malinowskich, Jadwigi Brzeskiej, ojca Czesława Szur i d. w c.c.

 8 : 00    –    W int. uczniów, nauczycieli, pracowników Szkół z naszej parafii z prośbą o bł. na wakacje.

18: 00    –    1/ + Rodziców: Jadwigę i Aleksandra Labudda oraz Bogusławy, Wartysława, Ratybora i Kazimiery

                   2/ Prośba za wstawiennictwem MB o dobre urodzaje, pogodę na żniwa – int. RM Strzepcz wyb.

 

CZWARTEK. UROCZYSTOŚĆ CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ – 20.06.

 7 : 00    –    1/ + Edmunda Gruba, Franciszka Piwka, Beatę Szuta, Władysława Kur – int. Dargolewo

                   2/ Prośba o dobre urodzaje za wstawi. MB z prośbą o ochronę od gradobicia – int. RO Lewino.

 9 : 00    –    1/ + Jana i Bronisławę Skrzypkowskich, z rodziny Skrzypkowskich i Okrój.

                   2/ + Rodziców Chołka, braci i siostry, szwagrów, bratową Erykę i pokrewnych.

10: 30    –    1/ W int. parafii

                   2/ + Franciszka (w r. śm.), z rodziny Kielińskich i Skrzypkowskich oraz dusze w c.c.

 

PIĄTEK. Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika – 21.06.

 7 : 00    –    1/ + Męża Zygmunta (w d. ur.), rodziców i teściów

                   2/ + Heleny Byczkowskiej – int.II RM Strzepcz.

18: 00    –    1/ Marii Czylkowskiej (w r. śm.), Józefa, Gertrudę, teściową Józefę

                   2/ Prośba o zdrowie dla Mikołaja

 

SOBOTA – 22.06.

 7 : 00    –    + Elżbiety i Jana Ellwart, zm. z rodziny.

15: 00    –    ślub Magdalena Szmuda i Paweł Byczkowski

16: 00    –    ślub Agata Kierznikiewicz i Marcin Kołodziejski

18: 00    –    + Rodziców: Jana i Bronisławę, brata Mieczysława, męża Stefana i pokrewnych.

 

XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.06.

 7 : 00    –    1/ Podz. w 7 r. śl. Doroty i Artura z prośbą o dalsze łaski

                   2/ Prośba o szczęśliwe rozwiązanie

 9 : 00    –    1/ + Rodziców: Jana (13 r. śm.) i Irene Paczuła

                   2/ + Heleny i Władysława Nastałych

10: 30    –    1/ W intencji parafii

                   2/ + Rodziców: Alfonsa i Agnieszkę Henig

9 – 16.06.2019

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚW. – 9.06.

 7 : 00    –    + Krystyny Miotk, rodziców z ob. str., Urszuli i Franciszka Walkusz, Bonifacego

                      Pawlak, Mariana Gafke.

 9 : 00    –    + Henryka Czaja i rodziców z ob. str.

10: 30    –    W intencji parafii, szczególnie ochrzczonych, rodziców i chrzestnych.

 

PONIEDZIAŁEK. NMP Matki Kościoła – 10.06.

 7 : 00    –    W pewnej intencji.

18: 00    –    + Rodziców: Helenę (w d. ur.) i Leona, Daniela, Damiana Fularczyk, Stanisława

                      i Gertrudę Damaszk, Halinę Krefta.

 

WTOREK. Św. Barnaby, Apostoła – 11.06.

 7 : 00    –    + Kazimierza (5 r. śm.) i Leokadię Wenta.

18: 00    –    1/ + Rodziców: Władysława (30 r. śm.) i Waleskę Laskowskich, z rodziny

                          Laskowskich i Cierockich.

                   2/ W int. Grzegorza i Anny, którzy dziękują za 25 lat małżeńskiej wspólnoty i proszą

                       o dalsze błogosławieństwo.

 

ŚRODA – 12.06.

 7 : 00    –    + Ks. Proboszcza Józefa Rottę (41 r. śm.)

18: 00    –    W int. Doroty i Marcina w 8 r. śl. z podz. i prośbą o dalszą opiekę, o łaskę zdrowia.

 

CZWARTEK. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana – 13.06.

 7 : 00    –    + Rodziców: Agnieszkę i Stefana Czerwickich oraz ich rodziców.

18: 00    –    + Heleny, Ewy, Jana, Teresy Kielińskich.

 

PIĄTEK. Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika – 14.06.

 7 : 00    –    Podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w 16 r. śl. Marcina i Barbary.

18: 00    –    + Jana i Stefanii Labuda, braci Jana i Kazimierza.

 

SOBOTA – 15.06.

 7 : 00    –    1/ + Córki Justyny (w r. śm.)

                   2/ Prośba o dobre urodzaje, zachowanie od gradobicia i bł. dla rolników – int RO

                       Stara Huta.

16: 00    –    Ślub: Agnieszka Drywa i Damin Kaizer

18: 00    –    W int. wszystkich uczestników Festiwalu, jurorów, sponsorów.

 

NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ – 16.06.

 7 : 00    –    1/ + Rodziców, teściów i męża Stanisława.

                   2/ + Jana Nastałego

 9 : 00    –    1/ + Heleny (28 r. śm.), Ewę, Jana, Andrzeja, Teresę Kielińskich, męża Wacława oraz

                          Władysława, Danutę i Marka Formela

                   2/ + Wandy i Heleny Szweda, brata Franciszka, rodziców: Leokadię i Kazimierza, Barbarę

                          i Franciszka Myszka.

10: 30    –    1/ W intencji parafii

                   2/ Podz. Leonardy Panu Bogu i MB z ok. 90 ur. z prośbą o dalsze łaski i zdrowie.

2 – 9.06.2019

NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA – 2.06.

 7 : 00    –    + Rodziców, matki Elżbiety (w d. ur.), teściów, rodzeństwo z ob. str. i dusze w c.c.

 9 : 00    –    W int. Wiolety z ok. 50 ur. z prośbą o zdrowie i dalsze bł.

10: 30    –    W intencji parafii.

 

PONIEDZIAŁEK. Św. Karola Lwangi i Towarzyszy, męczenników z Ugandy – 3.06.

 7 : 00    –    + Elżbiety Lorek

18: 00    –    Prośba o bł. dla Członków i ich rodzin Róży św. Józefa i św. Jana Bosko.

 

WTOREK – 4.06.

 7 : 00    –    + Ojca Zygmunta i brata Henryka

18: 00    –    + Zofii i Aleksego Top oraz zm. z rodziny.

 

ŚRODA. Św. Bonifacego bpa i męczennika – 5.06.

 7 : 00    –    + Elżbiety Becker (7 r. śm.)

18: 00    –    1/ Podz. Sercu Pana Jezusa i MB za odebrane łaski z prośbą o bł. Boże i Dary

                       Ducha Świętego dla dzieci i wnucząt, + męża Józefa Bulaczak, o pokój w ojczyźnie

                       oraz Bł. Boże dla kapłanów naszej parafii.

                   2/ Podz. Wioletty i Macieja z ok. 10 r. śl. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla

                       całej rodziny.

 

I CZWARTEK – 6.06.

 7 : 00    –    + Aleksandra Kos, jego żonę Marię oraz Bolesława Kos.

18: 00    –    1/ + Rodziców: Antoniego i Elżbietę Łaga, Helenę i Władysława Bladowskich, zm.

                          z rodziny Łaga i Bladowskich.

                   2/ W int. Artura i Marii, którzy dziękują w 1 r. śl. i proszę o dalsze łaski.

 

I PIĄTEK – 7.06.

 7 : 00    –    + Rodziców: Anielę i Stanisława Barzowskich.

16: 00    –    + Anny Wejer (3 r. śm.) i dusze w c.c.

18: 00    –    + Rodziców: Marię (2 r. śm.) i Jana Mielewczyk, Józefa i Władysławę Sikora,

                       z rodziny oraz dusze w c.c. – int. Stara Huta.

 

SOBOTA. Św. Jadwigi, królowej – 8.06.

 7 : 00    –    1/ + Teresy (1 r. śm.), syna Stanisława, rodziców: Melanii i Józefa Klein, teściów:

                          Jadwigę i Bernarda Stencel oraz dusze w c.c.

                   2/ + Teresy Bagińskiej – int. syna z rodziną

15: 00    –    Ślub: Paulina Skrzypkowska i Mateusz Stefanowski

16: 00    –    Ślub: Alicja Miotk i Marcin Klawikowski

18: 00    –    + Władysława, syna i zięcia, pokrewnych z rodziny Brzowskich i Mielewczyk, d. w c.c.

 

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 9.06.

 7 : 00    –    + Krystyny Miotk, rodziców z ob. str., Urszuli i Franciszka Walkusz, Bonifacego

                    Pawlak, Mariana Gafke.

 9 : 00    –    + Henryka Czaję i rodziców z ob. str.

10: 30    –    W int. parafii, szczególnie ochrzczonych, rodziców i chrzestnych.